2012 m. rugsėjo 20 d., ketvirtadienis

Pasaulio lietuvių bendruomenės anketa Faustui Latėnui

Lietuvos ambasados kultūros atašė Rusijos Federacijoje Faustas Latėnas atsakė į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klausimus.

Artėja rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Naujai išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba (įgaliota Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV-ojo Seimo, vykusio 2012 m. rugpjūčio 7-10 d. Vilniuje), kreipėsi į kandidatus į LR Seimą, prašydama atsakyti į pasaulio lietuviams aktualius klausimus, kurie, pasak Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos, yra ypač svarbūs užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apsisprendžiant dėl balsavimo už kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą artėjančiuose rinkimuose.

PLB: Užsienyje gyvenančių lietuvių pozicija, patvirtinta rezoliucija PLB XIV-ąjame Seime, yra ta, kad prigimtinė teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę būtų išsaugota, įgijus kitos šalies pilietybę ir kad Seimas turi spręsti šį klausimą kitomis teisinėmis priemonėmis, nei referendumas. Kokia Jūsų nuomonė šiuo klausimu ir kokie būtų Jūsų konkretūs pasiūlymai Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo klausimui spręsti?

Faustas Latėnas: Brangindamas kiekvieną Lietuvos pilietį/-ę tiek Tėvynėje, tiek esančius užsienyje, mūsų pilietybės klausimą suvokiu kaip esminį, pamatinį ryšį su savo valstybe, esu jo pilnavertiško išsaugojimo šalininkas. Tuo pačiu suprantu ir teisinių pagrindų diktuojamą Lietuvos pilietybės taikymo užsienyje problemiškumą. Žinau, kad Seimo narys A. Lydeka yra įregistravęs parlamente Pilietybės įstatymo pataisą, kuria norima leisti dvigubą pilietybę, jei užsienyje dabar gyvenančio asmens vienas iš tėvų ar senelių iki 1940 m. birželio 15 d. buvo Lietuvos piliečiu. Tai atsiliepimas į 2012 m. Seimo įvykusio į PLB XIV suvažiavimo rezoliuciją, ieškant dvigubos pilietybės įteisinimo be Konstitucijos keitimo. Tikėkimės, kad dabar Seimui pateikta pataisa bus tinkama ir Seimas jos priėmimu galės įteisinti dvigubą pilietybę.

PLB: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV-asis Seimas priėmė rezoliuciją, prašydamas naujai išrinkto Lietuvos Respublikos Seimo ir būsimos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių realų skaičių, užtikrinti kad:
a)užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai galėtų balsuoti internetu ktuose rinkimuose;
b)būtų įkurta daugiau rinkiminių apygardų, skirtų užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, vietoje dabar esančios vienmandatės Naujamiesčio apygardos;
c) būtų įsteigta daugiau balsavimo punktų šalyse, kuriose gyvena gausus lietuvių skaičius plačiame geografiniame išsidėstyme.
Kokia Jūsų nuomonė dėl šių punktų, ir kokie būtų Jūsų konkretūs žingsniai įgyvendinant šiuos siūlymus?

Faustas Latėnas: Pritardamas šiems pasiūlymams, manau, kad Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Užsienio reikalų komitetas turi naujajam parlamentui neatidėliodamas pateikti suderintus teisės aktų (tiek įstatymų, tiek LRV nutarimų) projektus, kuriais ir būtų įteisintos šios būtinos reformos, pagerinančios išeivijos lietuvių pilietines sąlygas. Esu šių racionalių pasiūlymų šalininkas.

PLB: Ar pritariate Lietuvos Respublikos Seime pateiktam įstatymo projektui Nr. XIP-4422 dėl „LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5, 10, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo”? Prašome atsakyti išsamiai bei paaiškinti savo atsakymą.

Faustas Latėnas: Esu tėvų išauklėtas gerbti mūsų trispalvę vėliavą ir ją branginti, todėl manau, kad jos puoselėjimas yra kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga ir būtinybė. Manau, kad teisės aktai turi tai pilnai saugoti ir ginti tai be jokių pakeitimų.

PLB: Ar pritariate būtinybei užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB bei Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijų veiklos tęstinumą, kuo greičiau po Seimo rinkimų atnaujinant jų veiklą? Prašome atsakyti išsamiai bei paaiškinti savo atsakymą.

Faustas Latėnas: Visada rėmiau šios komisijos darbą ir esu įsitikinęs jos svarba, prasmingumu ir tikru poreikiu tiek Lietuvos valstybės institucijoms, tiek Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Todėl visapusiškai remsiu jos puoselėjimą ateityje.

PLB: Ar pritartumėte politiniam sprendimui, atsižvelgiant į vis didėjantį už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių skaičių, įkurti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskirą instituciją, kuri rūpintųsi užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais? Prašome atsakyti išsamiai bei paaiškinti savo atsakymą.

Faustas Latėnas: Svarbiausia, kad už mūsų išeivijos, visų emigrantų reikalus atsakinga Lietuvos valstybės institucija būtų veiksminga, kad ji būtų ir profesionali, ir labai veikli, operatyviai reaguojanti į iššūkius, sugebanti teikti Respublikos Prezidentei, Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, kitoms institucijoms pasiūlymus ir juos tinkamai gintų. Tokios institucijos mes dar nesukūrėme, nors bandymų buvo įvairių. Tokią instituciją reikia sukurti bendru sutarimu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir jos atstovais.

Galbūt, reikalinga įsteigti aukšto valstybinio statuso kolegialią Emigrantų reikalų tarybą prie Vyriausybės, kurioje būtų aptariami, išgryninami ir valstybės vadovams pristatomi sprendimų projektai, kaip spręsti svarbiausius klausimus, už kuriuos būtų atsakinga PLB siūloma įkurti Vyriausybės atskira institucija. Tokia taryba būtų galima nuolat vykdyti PLB ir Seimo kartu priimamų sprendimų įgyvendinimo stebėseną, nes daug rezoliucijų nevykdoma, nes tokios nuolatinės ir kokybiškos stebėsenos nėra.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą