2012 m. rugsėjo 3 d., pirmadienis

Ar gali nauja kultūros ir spaudos politika tapti vedliu iš krizės?

Birželio 15 d. (penktadienį) Lietuvos intelektualai, kultūros, meno ir spaudos atstovai susirinko  į  konferenciją „Ar gali nauja kultūros ir spaudos politika tapti vedliu iš krizės?“. Konferencija Valdovų rūmuose surengta  Europos Parlamento narių  Justo Vinco Paleckio, Vilijos Blinkevičiūtės ir Zigmanto Povilo Balčyčio iniciatyva. Pagrindinius konferencijos pranešimus skaitė UNESCO generalinės direktorės patarėjas Henrikas Juškevičius ir Lietuvos ambasados Rusijos Federacijoje kultūros ataše, kompozitorius Faustas Latėnas.

Faustas Latėnas pakvietė diskutuoti apie dvasinio gyvenimo, nedalomo į sostinės ir provincijos, vaidmenį šiandien. Pasak Fausto Latėno, į pranešimą „Kultūra privalo grįžti į visuomenės lyderius“,  jis sudėjo ne tik savo, bet ir LSDP Kultūros komisijos narių,  nepartinių kultūros ir meno žmonių,  visų,  kuriems skauda ir kurie neabejingi kultūros likimui, mintis.

Faustas Latėnas pabrėžė kultūros svarbą žmogaus gyvenime. Kultūra - tai tėvų žemė, kalba, papročiai ir tradicijos, jungiančios mus nuo pat gimimo su seneliais, tėvais, broliais ir seserimis. Kultūra yra valstybės pamatas. Bet ar rūpinamės valstybės pamatais šiandien? Ar kultūros sritis šiandien yra tarp lyderių ar nustumta į pašalį?

Faustas Latėnas atkreipė dėmesį į  šiandieninę kultūros politiką, naktinių mokesčių reformų, autorinių ir kitų kultūros paslaugų apmokestinimo žalą,  apgailėtinai  menkus kultūros darbuotojų atlyginimus.

„Sugrąžinkime kultūrą į lyderio pozicijas. Padarykime, kad mūsų Tėvynėje būtų gera gyventi, kurti, tikėti ir pasitikėti - savimi ir valstybe“,- kvietė  Faustas Latėnas.

Konferenciją organizavo Lietuvos socialdemokratų partija.  Tačiau  joje dalyvauti ir pasisakyti pakviesti  įvairių politinių pažiūrų   atstovai. Diskusijos metu mintimis apie kultūrą ir  spaudą dalijosi  istorikė, pedagogė Angelė Ambrazienė, literatūros kritikas,  rašytojas Valentinas Sventickas, žurnalistė Zita Kelmickaitė, operos solistas Vytautas Juozapaitis, filosofas Krescencijus Stoškus, poetas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, istorikas Česlovas Laurinavičius, architektas, Žemaičių kultūros draugijos atstovas  Algirdas Žebrauskas ir kt.

Išsakyta ir išklausyta minčių, pamąstymų,  filosofijos. Apie Kultūros įstatymą, merdėjantį valdininkų stalčiuose, apie žiniasklaidos ir kultūros bendrystės siekį, didėjantį kultūros žmonių nusivylimą. Kartu ieškota atsakymų, o ką gi daryti? Išeitį pasiūlė Valentinas Sventickas. „Tyliai ir sąžiningai dirbkime kiekvienas savo kampelyje. Gal kada nors, kas nors iš to išeis“,- pakvietė literatūros kritikas.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą