Biografija


Gimiau  1956 m. gegužės 16 d. Dusetose. Mano tėvai iš Antalieptės, iš Mikiškių kaimo šalia Dusetų, paprasti žmonės, mama – medicinos sesuo, tėvelis – vairuotojas (jau abu mirę).
Mano vaikystės kaime vasaros vakarais skambėdavo dainos. Vos tik iš kito kaimo pasigirsdavo dainos, muzika, tėvas man liepdavo neštis akordeoną ir groti „Ko liūdi, berželi...“.  
Tai, ką mes dabar vadiname kultūra, menu ir einame specialiai žiūrėti, visą laiką buvo šalia, buityje, kasdienybėje. Čia pat kepama duona – formuojami kepaliukai, į kurių paviršių, ir mes, vaikai, galėdavome įspausti kokį ženklą.  
Tose apylinkėse - neišpasakyto grožio gamta. Naktį, gulėdamas ant dieną suvežto šieno, stebi krintančias žvaigždes, čia pat tyvuliuoja vaiko akimis lyg jūra 
didžiulis Sartų ežeras...

Įstojau į Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos akordeono specialybę. Kūrybinio postūmio sulaukiau ir iš kompozitoriaus G. Kuprevičiaus, tuo metu ten dėsčiusio kompoziciją. Apsisprendžiau ir perėjau iš akordeono klasės mokytis kompozicijos, 1975 metais įstojau į Konservatoriją (dabar – Muzikos ir teatro akademija)

Šiuo metu dirbu Kultūros atašė Maskvoje.


Susiejau likimą su  muzika ir teatru

1979-1989   Vilniaus teatro "Lėlė" muzikinės dalies vedėjas
1989-1991   Vilniaus teatro ,,Lėlė“ direktorius
1995-1997  Vilniaus mažojo teatro muzikinės dalies vedėjas, vėliau Valstybinio akademinio dramos teatro direktorius
1996-1997    Kultūros viceministras
1997-1999    LR Vyriausybės Valstybės konsultantas  kultūros  klausimais
1999-2000    Nacionalinio dramos teatro generalinis direktorius
2001-2004    Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovas
2004-2006    Kultūros  viceministras
2006-2008    Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas
2008-2011    Vilniaus mažojo teatro kompozitorius
2011              Lietuvos Respublikos ambasados kultūros atašė Maskvoje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą